Disclaimer


Alle informatie die op onze website (www.karpettenspecialist.nl) staat vermeld, is vanuit zuivere motieven en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Deze informatie heeft tot taak u een algemeen beeld te geven van onze onderneming en de produkten die door ons op de markt worden gebracht. Aan deze informatie kan, op welke wijze dan ook, geen rechten worden ontleend v.w.b. de vermelde afbeeldingen, kleuren en prijzen.


Disclaimer

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen en vermeld in euro’s, inclusief 21% BTW. Voorraadaanbiedingen zijn geldig zolang deze aanwezige voorraad in onze showroom aanwezig is. Voor nabestellingen kan een andere prijs gelden. Opruimingsartikelen worden geleverd zoals deze in onze showroom zijn geetalleerd. 

Evert Rook Karpettenspecialist houdt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties op haar website aan te brengen. De wijze en het moment waarop dit zal geschieden, worden door Evert Rook Karpettenspecialist bepaald. Zodra deze wijzigingen op de site zijn gepubliceerd, zal ook de inwerkingtreding plaatsvinden. 

Evert Rook Karpettenspecialist is v.w.b. de aanwezige links naar websites van derden, op haar site, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

De op de website van Evert Rook Karpettenspecialist vermelde merknamen zijn eigendom van de betreffende fabrikant.

Alle rechten v.w.b. de aanwezige informatie, alsook de afbeeldingen, van deze website liggen bij Evert Rook Karpettenspecialist. Voor eventueel gebruik van beide of een van deze onderdelen is schriftelijke toestemming van Evert Rook Karpettenspecialist vereist. Deze schriftelijke toestemming zal te alle tijde gepaard gaan met de voorwaarde dat de bronvermelding "Evert Rook Karpettenspecialist" en een actieve link naar www.karpettenspecialist.nl moet worden geplaatst.